Vstupem do kavárny prohlašujete, že dítě ani jeho doprovod není v nařízené karanténě a nevykazuje žádné příznaky virového infekčního onemocnění (např: horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

V případě vykazování příznaků, má obsluha kavárny právo, (povinnost) Vás vykázat !

Za vstupními dveřmi je nutné si dezinfikovat ruce (děti i doprovod)

Pro naše hosty je na baru k dispozici krém na ruce, k ošetření kůže po dezinfekci

Nošení roušek hosty je povinné s výjimkou konzumace u stolu. Zákazník musí mít roušku vždy, když se vzdálí od stolu a ve všech společných prostorách.

V kavárně jsou umístěny dva nástěnné dávkovače desinfekce, (u vchodových dveří, a na dveřích WC u přebalovacího pultu) ve výšce 150 cm, tak aby s nimi nemohly děti manipulovat. Na WC jsme pro Vás doplnili antibakteriální mýdlo a návod na správné mytí rukou.

Vzhledem k nařízenému rozestupu hostů u stolu ( 1,5 m ), byla snížena kapacita kavárny, a prosíme hosty při pohybu po kavárně aby mezi sebou dodržovali alespoň 2m odstupy.

Prosíme o zvýšenou pozornost při podržování standartních pravidel kavárny, a především o konzumaci výhradně u stolu (nepohybovat se s jídlem a pitím po kavárně)

Děkujeme

Baloon tým