Provozní řád a bezpečnost v Baloon café

Herna je určena převážně dětem ve věku 1-10 let a je rozdělena do zón dle obtížnosti. Dětská hernička (1-3 roky), hrací hrad (3-10 let).

Všechny děti musejí být v doprovodu dospělé osoby, která za ně plně odpovídá po dobu pobytu dítěte v herně. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.

Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.

Nedodržování pravidel herny a agresivní chování dětí opravňuje personál k vykázání návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného.

Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot!!!

Z hygienických důvodů je třeba mít ponožky.

Ve všech prostorách Baloon café je zakázáno konzumovat jídlo a pití jinde zakoupené!!!

Případné výjimky (kojenecká strava a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi) je nutno domluvit s personálem.

Konzumace veškerého jídla, pití, sladkostí, žvýkaček apod. je povolena pouze u stolků. V čisté zóně herny je konzumace potravin, nápojů a dalších pochutin zakázána.

Celý areál je nekuřácký, platí zákaz vstupu se zvířaty.

Vstup do herny je zpoplatněn (viz ceník), pro doprovod je zdarma.

Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky herny Baloon café.

Na základě požadavku provozovatele herního zařízení a technické normy ČSN EN 1176-1:2009 resp. ČSN EN 1176-7:2009, byla na atrakci provedena pravidelná Hlavní roční kontrola.

Za bezpečnost atrakce ručí výrobce a revizní technik svými certifikáty; atrakce je kontrolována a jsou na ní prováděny pravidelné revize.

Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách. Je způsobilý poskytnout první pomoc.

Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu.

Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, protiskluzové ponožky.

Všichni, kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky nebo jiné ostré předměty.

Návštěvník ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

Pro zajištění bezpečnosti všech dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky.

Odrážedla jsou určena pouze pro děti do 5 let věku.

Hopsadla jsou určena výhradně dětem a jejich použití je omezeno váhovou kategorií do 25 kg.

Je přísně zakázáno lezení po síti atrakce a lezení nahoru po skluzavkách (vně i uvnitř)!!!

Je přísně zakázáno lezení po vnější konstrukci tobogánu (zelenožlutý tubus)!!!.

Rodiče/doprovod mohou vstoupit s dětmi do herního zařízení, přičemž pro ně platí stejná pravidla jako pro děti.

Do prostor Baloon café je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo osobám v karanténě.

Vedení společnosti ani personál neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v objektu.

Do prostoru kavárny je přísně zakázáno vjíždět s kočárky, koloběžkami, koly, tříkolkami, vlastními odrážedly a dalšími podobnými prostředky!!!

Kočárky je nutno odstavit v uzamykatelné kočárkárně, která se nachází v přízemí objektu. Klíče jsou k dispozici na recepci baru. Za volně ložené věci v kočárku zodpovídají rodiče/doprovod.

Při překročení kapacity herny je personál povinen z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky – v tomto případě počítejte s čekací dobou.

Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení vedení společnosti. Vedení společnosti si vyhrazuje právo změnit veškeré termíny, časy a ceny bez předchozího upozornění.